Loading...

Robtools SMT Sp. z o.o.

Tel/fax:
+48 52 346-60-92
Address
ul. Dobrzyńska 6, 85-189 Bydgoszcz

    All the fields are required

    Numer rejestrowy GIOŚ: E0016986WZ    Robtools SMT Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000439147, o kapitale zakładowym wynoszącym 30.000 zł, opłaconym w całości, NIP 5542919587, REGON 341352798, ul. Dobrzyńska 6, 85-189 Bydgoszcz